torstai 12. heinäkuuta 2012

Mikä Unelmatehdas on?Mikä Unelmatehdas on?

Unelmatehtaassa kohtaavat eri alojen opiskelijat, opettajat ja yritykset, joiden monialainen törmääminen ja laaja yhteistyöverkosto antavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Unelmatehdas on Lapin korkeakoulukonsernin toimintaa, jolla systemaattisesti tuetaan uusien tuote-, palvelu– ja yritysideoiden syntymistä ja niihin liittyvää liiketoiminnan kehittämistä monialaisesti, eri kouluasteet yhdistäen ja yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja sidosryhmien kanssa.

Unelmatehdas tarjoaa mahdollisuuksia opiskelijoiden unelmien synnyttämiseksi ja viemiseksi eteenpäin – jos sinulla on idea tai muualta tulee idea, voit kehittää sitä eteenpäin ohjatusti ja tuetusti. Uusien ideoiden synnyttämiseksi Unelmatehdas pyrkii lisäämään luovuutta tukevaa pöhinää. Pöhinällä tarkoitamme sellaista toimintaa, joka ruokkii uusien ajatusten törmäämistä ja syntymistä. Ideointia ja uusia näkökulmia kehitetään myös yhdessä elinkeinoelämän kanssa.

Unelmatehtaassa tehtävät opinnot pohjautuvat jo olemassa oleviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin. Lisänä ja erona on se, että Unelmatehdas tuo niiden toteutukseen vaihtoehtoisia ja uusia ja erilaisia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, että perinteisten luentojen ja kuvitteellisten harjoitustöiden sijasta voi tehdä tehtäviä, jotka liittyvät työelämän toimeksiantoon tai oman ideasi synnyttämiseen ja sen jatkokehittämiseen. Luennot ja teoriat pysyvät edelleen opinnoissa, mutta niitä pääsee harjoittamaan ja soveltamaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.
Olemassa olevien opintojen lisäksi Unelmatehdas tarjoaa uusia opintoja, jotka liittyvät erilaisiin ideointi- ja kehittämismenetelmiin ja uusien ideoiden kaupallistamiseen.

Unelmatehdas ei tarjoa yhtä ja ainoaa rautalankamallia toiminnastaan, vaan useita toimintatapoja, joita ohjaavat ideat. Pyrimme joustavaan ja ajan mukana muuttuvaan toimintaan, joka on avointa kaikille. Unelmatehtaan toimintaan ja sitä luomaan saa tulla kuka tahansa; opiskelija, opettaja tai elinkeinoelämän edustaja.

Unelmatehtaan Rovaniemen aluekoordinaattorina toimii Marja Lempiäinen (marja.lempiainen@ramk.fi, puh. 020 798 5708), Kemi-Tornion aluekoordinaattorina Jukka Lauri (jukka.lauri@tokem.fi, puh. 010 383 5433) ja Lapin yliopiston yhteyshenkilönä Susan Meriläinen (susan.merilainen@ulapland.fi, puh. 0400 588506).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti