keskiviikko 5. helmikuuta 2014

Unelmapaja 4.2.2014

Miten hoitaa oma pienimuotoinen käsitöiden myynti tai muu kaupallinen toiminta ilman, että oma opiskelijastatus tai opiskelujen päättymisen jälkeisten etuuksien saanti vaikeutuu? Mitä haittaa voi olla y-tunnuksen hankkimisesta opiskeluaikana? Muun muassa näistä kysymyksistä keskusteltiin Unelmatehtaan Unelmapajassa 4.2.

Unelmapajassa kuultiin räätälöityä tietoa opiskelijoiden yritysideaan peilaten muun muassa siitä, milloin kannattaa liittyä osuuskuntaan ja milloin hakea muita ratkaisuja omaa toimintaa aloittaessa. Keskustelussa todettiin esimerkiksi osuuskunnan olevan hyvä ratkaisu opiskelijalle, joka haluaa pitää toimintansa pienimuotoisena, koska se on riskeiltään vähäisin. Yleisesti todettiin oman toiminnan läpinäkyvyyden ja laillisuuden olevan etu vaikka toiminta olisikin vähäistä. Näin tehtyjä töitä voi myöhemmin liittää osaksi CV:tä ja esitellä julkisesti ilman, että esimerkiksi verottaja puuttuu asiaan.

Lopuksi keskusteltiin siitä, miksi jokaisella yrityksellä on syytä olla turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma auttaa yritystä paitsi jäsentämään omaa toimintaa ja varautumaan riskeihin myös turvaamaan omaa selustaa vahingon sattuessa. Unelmatehtaassa turvallisuusasioiden asiantuntijana toimii Heidi Kaihua.

Anitra Arkko-Saukkonen puolestaan kehotti opiskelijoita pohtimaan sitä, mikä heidän ideastaan tekee kehittämisen arvoista, sekä sitä mitkä ovat omat vahvuudet ja heikkoudet oman yrittäjyyden ja yritysidean kannalta.

PS. Ylimääräisenä vinkkinä oman työn tueksi esille tuli: Business model canvas

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti